ค้นหา
  • ramseysk16

Nike X Off-White : Nike The Ten Blazer MidNIKE THE TEN : BLAZER MID THB 5,000 . SIZE (US) 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 / 10.5 / 11 / 12 / 12.5 . *กฏกติกาในการซื้อสินค้าแบบจับฉลาก (Raffle)* . 1.) การจับฉลากจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 บริเวณลาน SQUARE E-F ห้างสรรพสินค้า CentralWorld . 2.) ผู้เข้าร่วมจับฉลากต้องสวมรองเท้า NIKE X ATMOS หรือ NIKE X OFF-WHITE ตามปีของรองเท้าและรุ่นที่บริษัทกำหนดโดยจะต้องสวมใส่ไซส์ของตัวเองซึ่งทางทีมงานจะขอตัดสิทธิผู้ที่ใส่รองเท้าใหญ่เกินขนาด โดยจะพิจารณาจากการตัดสินใจของทางทีมงาน และรองเท้าจะต้องเป็นของที่มีลิขสิทธิ์แท้เท่านั้น ถึงจะมีสิทธิรับ " บัตรคิวในการจับฉลาก " ( กรุณาเลื่อนดูภาพสำหรับ DRESS CODE ). . 3.) ผู้เข้าร่วมจับฉลากจะต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป และต้องนำบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงเท่านั้นพร้อมแสดงตนเพื่อรับ " บัตรคิวในการจับฉลาก " ( สงวนสิทธิ 1 บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น ) . 4.) เวลาในการตรวจเช็ครองเท้าตามกติกาเพื่อร่วมรับสิทธิ์รับ " บัตรคิวในการจับฉลาก " คือ 6.30 น. - 8.30 น. ( เช้า ) . 5.) สิทธิในการเข้าร่วมต่อแถวจับฉลากจะถูกปิด เวลา 8.30 น. ( เช้า ) และเริ่มจับฉลาก " บัตรคิวซื้อสินค้า " ก่อนเวลา 9.00 น. ( เช้า ) . 6.) ผู้ที่ได้รับ " บัตรคิวซื้อสินค้า " จะต้องแสดงตัวทันทีและไปอยู่ในบริเวณที่กำหนดตามหมายเลขที่จับได้ . 7.) ขอสงวนสิทธิในการเข้าออกบริเวณพื้นที่จับฉลากและภายในบริเวณร้านค้า . 8.) สินค้ามีจำนวนจำกัดและสงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อรองเท้า 1 คู่เท่านั้น . 9.) ขอสงวนสิทธิในการลองสินค้าและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสินค้าได้ . 10.) **ห้ามแลกเปลี่ยนรองเท้าและเงินกันในบริเวณพื้นที่จับฉลาก หากพบเห็นจะทำการตัดสิทธิทันที** . 11.) *รับเฉพาะเงินสด บัตรเครดิต และบัตรเดบิต(ชื่อบนบัตรจะต้องตรงกับบัตรประชาชนและตรงกับผู้ซื้อเท่านั้น) **และห้ามใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตวน** . . * ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิของลูกค้าที่ไม่ทำตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดหรือก่อความวุ่นวาย * ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า * การตัดสินใจของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด